Wonder

A seminar on wonder and meaning in (performing) arts and (existential) philosophy

This seminar is the culmination of a two year research project between Finn Thorbjørn Hansen and Carte Blanche that has been supported by the Danish Arts Foundation.

Den danske digter, Paul la Cour skriver i Fragtmenter af en Dagbog: ”Glem ikke, at også det Gådefulde har sin klarhed. Mysteriet lyser. (La Cour, 1950, s. 104). Scenekunst – i den sensoriske tradition, som den danske scenekunstgruppe Carte Blanche særligt udlever – skaber poetiske rum og sindbilleder igennem en scenografi, dramaturgi og værensmåder, der bringer tilskueren og deltagerne i en ejendommelig sanselig-stemt forundring.

I denne forundring og oplevelse af ’tomrum’, hvor der gives plads til indfaldet og det utænkelige, skinner der også et mærkværdigt lys igennem, som gør os opmærksomme på det underfulde midt i vores hverdag og på det underfulde ved vores eget unikke liv. Gennem mange år har Carte Blanche eksperimenteret med forundringsformer uden for teatrets egne vægge og vist, hvordan man i det offentlige, på skoler og virksomheder, kirker og åbne pladser kan genopvække en grundlæggende forundringssans i mennesket.

I 2018-2020 indgik Carte Blanche et samarbejde med professor i anvendt filosofi, Finn Thorbjørn Hansen, fra Aalborg Universitet. Støttet af Statens Kunstfond var formålet med dette forskningssamarbejde at undersøge to ting:

1) Kan man via den filosofiske og fænomenologiske tænkning og dialogform fremme en ny sproglighed og forståelse for kunstneriske processer, der tager afsæt i og kommunikerer de intuitive og praksisbaserede erkendelser som kunstens faglighed skabes fra.

2) Kan eksisterende forskning i ’undringens fænomenologi’ og ’undringsfilosofi’ være til inspiration for undrings-orienterede (scene)kunstnere? Og omvendt, kan eksisterende (scene)kunst i undringsoplevelser og dialoger være til inspiration for forskning i undring og undringsbaserede samtaler?

Betydningen af kunst og kultur i det danske samfund under corona-krisen har været tydeligt. Uden den svinder den mentale sundhed ind, og vi kan da let føle os rodløse og ensomme. Ikke kun på et socialt men også eksistentielt plan! Kunst og kultur bringer noget uudsigeligt og sjæl- og åndfuldt ind i menneskers liv, som natur- og lægevidenskaben ikke har ord for og greb om. Kunst og kultur giver – især når den er ladet med en stærk forundrings- og undringssans – gehør for ’transcendens-erfaringer’ – som måske er de erfaringer, der på uforklarlig vis nærer vores oplevelse af meningsfuldhed og eksistentiel dybde i vores liv. Og kunst og kunstnere kan også fungere som ny innovationskraft for mere kreative og sjælsfulde arbejdspladser og arbejdsmiljøer.

Men gør kunstneren sig for mange overvejelser om, hvorfor kunst er ”relevant” og ”brugbart” for samfundet og det moderne menneske, mistes let den fine og sarte forbindelse til den kilde, hvorfra kunsten udspringer. Kunst og kultur er en værdi i sig selv. Men i lyset af den forundring og undren, som kunsten kan skabe, ser vi også, hvordan mennesker kan vokse og stråle. ’Kunstnerisk entreprenørskab og innovation’ fx handler også om, at kunstneren lærer at bevare forbindelse til ’det tomrum’, den kilde for det uudsigelige, som er nerven i den kunstneriske proces – samtidig med at der bygges broer og skabes dialoger med omverden.